Rentmeesterschap: een kleine greep uit ons takenpakket


Administratief beheer

Samenstellen van een praktisch administratief dossier van uw pand (bv. afvalbeheer, alsook diverse onderhoudscontracten zoals brandblusapparaten, liften, schoonmaakfirma,…) Uitgebreide plaatsbeschrijvingen worden opgemaakt bij intrede en uittrede huurder.  Ook worden de nodige attesten opgevraagd en opgevolgd. (bv. onderhoud centrale verwarming, reiniging schouwen, ontkalken boilers …)
Uw pand te huur aanbieden op een juridisch correcte manier via affiches, ev. advertenties maar vooral via onze dagelijks geüpdatete website, voorzien van volledige informatie en talrijke foto’s! Aanvragen van de nodige verplichte keuringen (bv. energieprestatiecertificaat,…)
Het zoeken en vinden van de meest geschikte huurder voor uw pand o.a. door doelgerichte publiciteit en een volledige screeningsprocedure én solvabiliteitscontrole. Huurcontracten en plaatsbeschrijvingen worden voorzien van de vereiste registratie.
Dossier opmaken met een passend huurcontract conform de wettelijke bepalingen. Voeren van alle briefwisseling en vooral een goede verstandhouding te allen tijde blijven bewaren met onze huurders en natuurlijk ook onze verhuurders.
Innen en opvolgen van de huurwaarborgen.  

Financieel beheer

Stipte inning en doorstorting van de maandelijkse huurgelden en andere verschuldigde bedragen. Opvolgen en betalen van diverse contracten met externen (bv. Nutsbedrijven, Belgacom voor ev. alarmcentrales,…)
Jaarlijkse indexering van de huurprijs. Indien nodig huuraanmaningen of ingebrekestellingen versturen, ev. aangetekend.
Afrekening onroerende voorheffingen voor huurcontracten gemeen recht. Huurschade na uitgaande plaatsbeschrijving ramen en afrekening maken.

Technisch beheer

Opvolging en controle van de staat van de gebouwen. Grote herstellingswerken gebeuren steeds in samenspraak met de eigenaar.
Vastgoedkantoor Combi-Wonen zorgt ervoor dat de gebouwen onderhouden worden en organiseert herstellingswerken waar nodig. Alle herstellingen worden met de nodige facturen gestaafd.
Kleine (maar vaak belangrijke) defecten worden zo snel mogelijk hersteld. Veiligheid is van primordiaal belang in deze tijden dus worden sleutelplannen en kopiëren van sleutels nauwgezet opgevolgd en bijgehouden.

Rendement

Wij waken erover dat uw pand aan de beste prijs verhuurd wordt conform de gangbare marktprijzen. Zo wordt leegstand te allen tijde vermeden en geniet u een maximaal rendement.

Kortom, Vastgoedkantoor Combi-Wonen garandeert u een volledige opvolging van uw eigendom met als resultaat een zorgeloze investering die zijn waarde behoudt.


Contacteer ons voor meer info
Isabelle De Baere: tel. 09 / 245 14 24 (algemeen nummer)
Erkend vastgoedmakelaar BIV nr. 297.414 Verantwoordelijke verhuur
 
> Stuur ons een bericht via de "contactpagina"
> Terug naar de pagina "verkoop verhuur van uw pand"